Onderneming verkopen

Onderneming verkopen Stappenplan

Uw onderneming verkopen kan een lang en ingewikkeld proces zijn.  Veel ondernemers, die hun onderneming verkopen bereiden zich slecht voor op de bedrijfsoverdracht en schuiven belangrijke en noodzakelijke beslissingen voor zich uit.  Het is echter zeer belangrijk eerst zoveel mogelijk emotionele hindernissen op te ruimen alvorens aan het technisch parcours te werken.  Breng uw persoonlijke wensen in kaart en zorg ervoor dat je een open gesprek hebt met alle betrokkenen alvorens verder te gaan.

Uw onderneming verkopen kan u planmatig aanpakken.  Het is belangrijk eerst voor uzelf te bepalen welk scenario u verkiest.  Uw onderneming verkopen is één scenario, maar u kan ook opteren voor familiale opvolging of misschien zijn er nog andere mogelijkheden zoals het aanstellen van een manager en de controle behouden, een fusie, openstellen van het kapitaal, zelf op overnamepad gaan, enz.  De periode die aan deze beslissing voorafgaat duurt vaak langer dan de technische oplossingen uitwerken van een daadwerkelijke overdracht.  Gezien een onderneming verkopen dermate complex is is het belangrijk dat u zich laat omringen door raadgevers met verschillende expertises.  Dat kunnen uw bedrijfsrevisor, notaris en en belastingsconsulent zijn.  Rosiers & Partners staat u als overnameadviseur in dit stadium bij om de juiste strategische keuze te maken.   Via Rosiers & Partners kan u in bepaalde scenario’s zelf beroep doen op steun van de Vlaamse overheid (Kmo portefeuille pijler Strategisch Advies).  Als overname bemiddelaar begeleiden wij de aandeelhouders die hun onderneming verkopen bij het maken van de optimale strategische keuze.

Van zodra de onderneming klaar is en de aandeelhouders able and willing zijn, wordt het gekozen proces opgestart.

Ongeacht de aard van de beoogde transactie verzorgt Rosiers & Partners het proces van A-Z en hanteert daarbij een strenge deontologische code waarin discretie, exclusiviteit en een permanente feedback met de aandeelhouders centraal staan.  Zij beslissen in alle fasen van het proces of en hoe er wordt gehandeld.  Met een middelen verbintenis streeft Rosiers & Partners steeds naar het best mogelijke resultaat voor de opdrachtgevende cliënt.

Stappenplan :

Zoals we hierboven al aangaven is uw onderneming verkopen geen lineair proces.  Bedrijfsoverdracht vraagt dan ook een goede en tijdige voorbereiding.  Hieronder een overzicht van een mogelijk stappenplan.

De aandeelhouder(s)

Stel uzelf de volgende vragen : Wat zijn mijn persoonlijke en/of financiële doelstellingen.  Hoe belangrijk is het voor mij dat het bedrijf door de familie geleid wordt en eigendom van de familie blijft.  Zorg ervoor dat uw emoties bespreekbaar zijn en leer afstand te nemen.

Informeer u

Verzamel informatie via agentschap ondernemen of andere instanties, infosessies, boeken enz.  Vraag een oriënterend gesprek aan met Rosiers & Partners en bereid uw vragen voor.  Een goed voorbereid gesprek kan u heel wat bruikbare informatie opleveren.

Stel een overdrachtsplan op

Rosiers & Partners zullen u helpen dit plan op te maken zodat u zich kunt concentreren op de continuïteit van uw bedrijfsvoering.    Een overdrachtsplan bevat een scan van het bedrijf, het bepalen van een indicatieve waardebepaling, sterkte en zwakte analyse van de onderneming, afwegen van meerdere overdrachtsscenario’s, de toekomstige rol van de huidige (familiale) aandeelhouders na de overdracht.

Voer het plan uit.

Rosiers & Partners stelt een traject op dat wordt gevolgd.  Kijk bij Werkwijze voor meer inlichtingen.

De overdracht is een feit

Neem afscheid van het bedrijf, zorg dat uw relaties op de hoogte zijn, bereidt u voor op deze nieuwe fase in uw leven.

Aangezien een onderneming verkopen telkens weer maatwerk is, moet het stappenplan ook aangepast worden aan de realiteit.  Bovenstaand stappenplan kan dan ook alleen maar gezien worden als een leidraad.  Hier is geen vastgelegde “juist of fout”.