Overname advies

Overname advies

Aangezien verschillende studies uitwijzen dat de komende 10 jaar het aantal KMO bedrijfsoverdrachten fors zal toenemen wordt professioneel overname advies bijzonder belangrijk.  Dat het aantal KMO bedrijfsoverdrachten zo sterk zal toenemen heeft vooral te maken met de vergrijzing en het gebrek aan opvolging.

Elke ondernemer doet zijn uiterste best om zijn producten zo goed mogelijk aan te bieden aan zijn klanten.  Zo is het ook erg belangrijk om bij de bedrijfsoverdracht deskundig te werk te gaan en de onderneming op de juiste manier aan te bieden aan de markt.  De overdracht van de onderneming is meestal de meest belangrijke transactie in het leven van een bedrijfsleider.  Een dergelijk proces gaat gepaard met een heleboel emoties.  Bij het nemen van dergelijke belangrijke beslissingen zijn deze emoties nu net geen goede raadgevers.

Daarnaast is de overdracht van een onderneming een complexe transactie waar veel disciplines aan te pas komen.  Menselijke, juridische, fiscale, financiële en marktaspecten komen aan bod in het proces.  Door de complexiteit ontstaat een nood aan professioneel overname advies.  De reden hiervoor ligt voor de hand :

  • Overname advies zorgt voor de nodige discretie ter voorkoming van onrust bij het personeel, de leveranciers en de klanten.
  • De complexe multidisciplinaire transactie van de materie vereist deskundig overname advies.
  • Een bedrijfsoverdracht is vaak een éénmalige handeling in de carrière van een ondernemer, waardoor het hem over het algemeen aan ervaring ontbreekt.
  • Het vereist ervaring om de verkoopprijs te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren.

Daarom is het aangeraden beroep te doen op overname advies.

Overnameadvies verschillende fases

Een goed voorbereide bedrijfoverdracht gebeurt in verschillende fases.  Zo zal de ondernemer zijn financiële doelstellingen moeten kennen.  Overname advies zal er in bestaan om de ondernemer hierbij te helpen door een quick en dirty waardebepaling te  maken in functie van de waardering in het huidige markten.  Vervolgens wordt er een analyse van het bedrijf gemaakt die verwerkt wordt in een information memorandum.  Ook het opstellen van een anoniem investeringsprofiel gebeurt doorgaans door een overname adviseur.

Goed overname advies stelt vervolgens, samen met de verkoper, een shortlist van potentiële kopers op en neemt daar rechtstreeks contact mee op.  Deze rechtstreekse benadering garandeert de discretie.  Ook de begeleiding van de onderhandelingen met kandidaat kopers al dan niet in het bijzijn van de verkoper is een taak van het overname advies.

Bij een princiepsakkoord coördineert het overname advies de opmaak van een intentieverklaring waarin het kader van het akkoord wordt vastgelegd.  Na deze bindende intentieverklaring stelt de kandidaat koper een accountant aan om het boekenonderzoek (due diligence) uit te voeren.

Ten slotte zorgt de overname adviseur voor een zakenadvocaat die de overnameovereenkomst opmaakt.  Ook deze laatste onderhandelingen tot het ontvangst van de gelden (signing en closing) vragen de ondersteuning van het overname advies.

Uit voorgaande blijkt de uiterst belangrijke en vertrouwelijke relatie die de verkoper met een overname adviseur dient te hebben.  Rosiers & Partners kan u hierbij van dienst zijn.